top of page
SMS na mobilním telefonu

Exclusive Services

3K Platforma

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

kooperace: synergický efekt ve formě přidané hodnoty pro členy/partnery – „více muziky za méně peněz“

komunikace: vzájemná výměna informací mezi subjekty cestovního ruchu v destinaci

koordinace: zajištění souladu realizovaných aktivit v destinaci

 

V rámci 3K platformy se setkáváme za účelem koordinace činností v aktivitách směřujících k rozvoji turistické oblasti Moravský kras a okolí.

 

DMO vytvořil několik komunikačních kanálů.

Setkání všech členů a partnerů

Minimálně 1x ročně bude uspořádáno setkání pro všechny členy a partnery. Součástí setkání bude zhodnocení hlavní turistické sezóny, představení koncepce aktivit pro následující rok a odborné příspěvky k aktuálním tématům v oblasti CR. Účelem setkání bude i motivace k tvorbě produktů cestovního ruchu a aktivní zapojení všech členů a partnerů do diskuze nad směřováním DMO, včetně konstruktivní kritiky a připomínek. 

Setkání v roce 2022

Prezentace Setkání 2022

2

Členská schůze

Stanovy DMO Moravský kras a okolí dávají všem stávajícím členům DMO právo na hlasování o přijetí členů nových. Na základě tohoto ustanovení proběhly níže uvedené členské schůze.

Členské schůze 2022 - 2023

Zápis z řádné Členské schůze, Hotel Sladovna, 23. května 2023

3

Pracovní skupina

Základní komunikační platformou DMO Moravský kras a okolí je pravidelné, cca 1x za měsíc, setkávání pracovní skupiny.

Pracovní skupina projednává a schvaluje strategické dokumenty DMO a podílí se na rozhodování o směřování rozvoje cestovního ruchu v oblasti. Současně také stanovuje vizi regionu a doporučuje dalším účastníkům realizaci konkrétních cílů.

Pracovní skupina 2021-2022

Pracovní skupina 2023

4

On-line komunikace

V rámci on-line prostoru byla založena soukromá facebooková skupina TIC DMO Moravský kras a okolí, která sjednocuje aktivní informační centra v destinaci. Cílem skupiny je předávání a sdílení informací o pořádaných akcích a aktuálním dění v oblasti s účelem vytváření jednotných a smysluplných příspěvků na FB stránce @moravskykras.eu.

5

Newsletter

Všem členům a partnerům je zasílán pravidelný (cca 1x za 2 měsíce) newsletter o dění v DMO. 

Newsletter 7-8/2022

Newsletter 9-10/2022

Newsletter 11-1/2023

Newsletter 2-3/2023

Newsletter 4-5/2023

Newsletter 6-7/2023

6

MojaKarta - komunikace s CCRJM

V rámci spolupráce a vytváření nového produktu cestovního ruchu s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava jsou vytvářené společné prezentace a dokumenty pro zapojené členy a partnery.

Prezentace produktu MojaKarta

Specifikace produktu MojaKarta

Boskovice.webp

Připojte se k nám

Chci se stát členem

Chci se stát partnerem

bottom of page