top of page
Několik otevřených Books

Dokumenty

DMO Moravský kras a okolí, z. s. je jedinou oficiální oblastní organizací cestovního ruchu v turistické oblasti Moravský kras a okolí.

Jsme držiteli certifikátu České centrály cestovního ruchu - agentury Czechtourism.

Sdružujeme obce, města, podnikatelský i neziskový sektor pro rozvoj cestovního ruchu.

Zajímá vás, jak to děláme? Veškeré strategické dokumenty naleznete právě zde. 

Certifikát DMO 2022.png

Strategie slouží jako základní dokument pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Moravský kras a okolí.

Strategie DMO 2021-2025

Akční a marketingový plán

Akční a marketingový plán DMO Moravský kras a okolí navazuje na dlouhodobou Strategii DMO 2021–2025. Stanovuje priority v oblasti rozvoje destinace a kroky, které musí být realizovány k dosažení vytyčeného cíle pro zvolená období.

Součástí Akčního plánu je výčet marketingových aktivit pro dané období.

Akční plán DMO 2022-2023

Akční plán DMO 2023-2024

Tiskové zprávy, PR články

O činnosti DMO Moravský kras a okolí, plánovaných projektech a uplynulých akcích vydáváme tiskové zprávy. 

Spolupracujeme s médii a propagujeme Moravský kras a okolí prostřednictvím PR článků.

TZ Moravský kras a okolí certifikovanou turistickou oblastí

TZ KRÁSná karta - novinka pro turistickou sezónu 2023

KRÁSná karta

Produkt cestovního ruchu v destinaci Moravský kras a okolí. Systém slev a benefitů ubytovaného hosta. Souhrnné reporty za rok 2023.

Závěrečná zpráva a report za rok 2023

Výsledky dotazníkového šetření

Celková evidence KRÁSných karet - tabulky

Strategie destinačního managementu a marketingu 2021-2025

bottom of page