top of page
s29

Muzea a galerie

Zapomeňte na nudné letopočty! Nechte promlouvat staleté zdi a naslouchejte dávným příběhům. 

Brány desítky našich muzeí jsou pro vás otevřeny dokořán! Poznáte historii a výzkumy v Moravském krasu a okolí, objevíte největší plastickou mapu Moravy a Slezska, seznámíte se se životem včel i výrobou piva.

Muzeum Letovicka

Prozkoumejte historii města Letovic v místním muzeu! V budově bývalé prvorepublikové školy najdete zde mimojiné i expozici letovické společnosti Tylex - nejstarší textilky z dob Rakousko-Uherska, která přibližuje historii textilní výroby v Letovicích. Nahlédnete i do prvorepublikového koloniálu a prohlédnete si historické pohlednice.

Muzeum regionu Boskovicka

Sídlí v hraběcí rezidenci na Hradní ulici a v pěti výstavních a dvou prezentačních sálech vám představí město Boskovice a region Boskovicka jako nikdo jiný! Expozice zaujmou návštěvníky všech věkových kategorií. Můžete si vyzkoušet poznávání přírodnin pohmatem, tvarování nádob v pravěku, mletí na kamenném žernovu, tepání měděných drátků nebo písařské techniky středověku. Děti určitě potěší expozice k pohádkám a pověstem Boskovicka, kde jim hodní rodiče jistě zahrají loutkové divadlo. Za zmínku jistě stojí i sbírka historických a funkčních šicích strojů Minerva nebo expozice zemědělských strojů.

Muzeum Blanenska

Bývalé letní sídlo šlechtického rodu Salmů najdete uprostřed zámeckého parku v samotném středu města Blanska. Muzeum Blanenska, které v budově renesančního zámku dnes sídlí, představuje svým návštěvníkům regionální historii a své expozice zaměřilo především na rodiny s dětmi. V interaktivní expozici Časoprostor pro hrátky s historií si děti mohou vyzkoušet práci archeologa, kouzelné zrcadlo je oblékne do historických šatů a po celé trase prohlídky je čekají tajné schránky s hádankami. Dospělí se zde seznámí s blanenskou uměleckou litinou nebo historií objevů v Moravském krasu. První poschodí ukrývá několik historických salonů s vyřezávanými kazetovými stropy a expozici tradičního bydlení, která návštěvníky přenese do kuchyní a domovů jejich babiček.

Větrný mlýn Rudice

Kdo by si pomyslel, že se v budově větrného mlýna dozví i něco jiného, než historii mlynářského řemesla... V Rudici vás čekají ty pravé poklady z Moravského krasu - rudické geody, krásné krystalické formy barevných odrůd křemene. Seznámí vás zde také s historií speleologie a hornictví, ve zdejším 3D kině si prohlédnete film o podzemních prostorách Rudického propadání, druhého nejdelšího jeskynního systému u nás, který se nachází přímo pod obcí. Od průvodce si nechte povyprávět historku o oběšené koze a ve venkovním geoparku objevujte historii regionu skrytou v kamenech.

Muzeum pivovarnictví

Už jste ochutnali vynikající černohorské pivo? První zmínka o něm pochází již z roku 1298 a dodnes se zde používají tradiční výrobní postupy a ty nejkvalitnější suroviny. S historií pivovarnictví se můžete seznámit v autentickém muzeu, které se nachází ve sklepních prostorách Hotelu Sladovna v areálu Pivovaru Černá Hora. Uvidíte zde také historické lahve, soudky i etikety a zjistíte, jak se pivo vaří, skladuje i konzumuje.

Muzeum Kořenec

Muzeum Kořenec představuje cestu zpět do života, práce a historie našich předků. V bývalé zemědělské usedlosti je umístěna expozice kořeneckého kroje i místních národopisných souborů Kořeňák a Kořeňáček, nositelů folklórních tradic Kořence. V dalších dvou místnostech se seznámíte se zapomenutými řemesly a jejich pracovními postupy, s běžným životem na vesnici. Poznáte, v jakých světnicích žili naši předkové a jak vypadala černá kuchyně. Ve dvoře najdete originální mlátičky, fukary, koňské sáně či zemědělské povozy. Nechybí ani ruční hasičská stříkačka z roku 1895.

Dům přírody

Zažijte příběh krajiny Moravského krasu, vydejte se do hluboké minulosti mezi devonské vápence a ponořte se do hlubin korálového moře, které se kdysi v této oblasti nacházelo. To vše najdete v interaktivních expozicích návštěvnického střediska Domu přírody Moravského krasu. Poznáte život jeskynních lidí, květeny i živočichů zdejších chráněných lesů. Zjistíte, jakým způsobem ovlivňuje člověk krajinu a jak naopak ovlivňuje krajina člověka. Pozvěte děti do 3D kina, nechte je prolézat plyšovou jeskyní a sestavte si s nimi puzzle krápník. Spojte jeho prohlídku s návštěvou Kateřinské jeskyně, která se od něj nachází co by vápencem dohodil.

Moravské kartografické centrum

Zámek ve Velkých Opatovicích je velkou architektonickou skládankou. Barokní zámek na místě původní gotické tvrze prošel i secesními úpravami a ve 20. století bylo vyhořelé jihozápadní křídlo přestavěno v duchu unikátního moderního baroka podle projektu architekta Zdeňka Fránka. V těchto fascinujících architektonických prostorách se skrývají expozice Moravského kartografického centra, které se zaměřuje na historický vývoj kartografie a tvorbu map na území Čech a Moravy. Ústředním výstavním prvkem je obří plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska, která zabírá plochu cca 100 m2.

Muzeum včelařství

Co myslíte, kolik má včela očí? Jak vzniká med? A spí včela v noci? Odpovědi na tyto otázky dostanete v Muzeu včelařství ve Veselici. Místní nadšení včelaři shromáždili včelařské nástroje a nářadí, které jejich rodiny používaly po desetiletí. Najdete zde medomety, staré úly, vařáky na med - vše krásně vonící medem a historií. Poznáte zajímavosti ze života včel a ochutnáte med i medovinu z Moravského krasu. Návštěvu muzea můžete spojit s výšlapem na blízkou rozhlednu Podvrší, která nabízí úchvatné rozhledy po krajině, ze které  pochází zdejší vynikající med.

Muzeum tradičního bydlení a perleťářství

Chaloupka jako malovaná, chtělo by se říci při pohledu na muzeum v Senetářově. Je to zejména díky její unikátní doškové střeše, která byla typická pro hospodářské usedlosti na střední Moravě. Uvnitř najdete nejen obytné místnosti, kuchyň a světnici s dobovým vybavením, ale expozici k perleťářství, které bylo v minulosti v Senetářově hlavním průmyslem. Své místo zde nalezla i expozice cihlářství. Ve dvoře je vystavena stará zemědělská technika a funkční replika slovenských pícek, ve které se při jarních slavnostech pečou koláče, chléb, langoše i bramboráky. A když už budete v Senetářově, zajděte se podívat ke kostelu ve tvaru lodě. Je jediným kostelem, který byl za normalizace v Československu postaven.

bottom of page