Několik otevřených Books

Our
Projects

Dokumentace

DMO Moravský kras a okolí je oficiální turistickou organizací v Jihomoravském kraji.

Naším úkolem je rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Moravský kras a okolí.

Zajímá vás, jak to děláme? Veškeré strategické dokumenty naleznete právě zde. 

Strategie slouží jako základní dokument pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Moravský kras a okolí.

Strategie DMO 2021-2025

Akční plán Destinace Moravský kras a okolí 2022-2023

Akční plán DMO Moravský kras a okolí navazuje na dlouhodobou Strategii DMO 2021–2025. Stanovuje priority v oblasti rozvoje destinace a kroky, které musí být realizovány k dosažení vytyčeného cíle pro období 2022–2023.

Akční plán DMO 2022-2023

Strategie destinačního managementu a marketingu 2021-2025