Poznávací programy a soutěže

kraskoV roce 2014 byla v naší turistické oblasti uvedena do života sběratelská hra Pohádkové království šneka Krasíka. Úkolem hráčů je sesbírat do cestovatelského pasu co největší počet razítek, za které účastníci hry obdrží některou z odměn, např. knihu pohádek vycházejících z pověstí a bájí sesbíraných v regionu. Razítka lze získat při návštěvě pohádkových kanceláří, za tím účelem zřízených v turistické oblasti. Hlavním cílem hry je snaha podělit se s účastníky hry o naše největší bohatství, tedy seznámit ho s přírodními krásami našeho regionu a s lidovými pověstmi a bájemi, které mají v regionu své kořeny. Více informací o samotné hře najdete na webu www.krasik.cz

logotyp jihomoravsky

Podpořil Jihomoravský kraj

Boskovice znak

Město Boskovice

bklogo

Město Blansko

jeskyne logo

Správa jeskyní Moravského krasu