top of page
Synagoga Boskovice

Židovské památky

Židovská komunita zanechala v historii našeho regionu nesmazatelnou stopu.

 

Tajuplné uličky židovské čtvrti v Boskovicích stojí za prozkoumání, stejně jako náhrobky třetího největšího židovského hřbitova u nás. A nezapomeňte na Svitávku, která se pyšní dvěma unikátními vilami významné rodiny židovských německých průmyslníků Löw-Beerů.

Židovské město

Židovská čtvrť v Boskovicích patří mezi nejvýznamnější střediska židovského osídlení u nás. Historie bývalého židovského ghetta je plná tragických událostí - zažila požáry, morovou nákazu i deportaci části obyvatelstva do koncentračních táborů. Památkovou rezervaci najdete v těsné blízkosti centra Boskovic, je plná malebných uliček s pestrobarevnými fasádami i tajemnými zákoutími. Naproti hlavní synagoze byla objevena vzácná rituální lázeň mikve, v dlažbě zdejších ulic zlatě svítí několikero stolpersteinů - kamenů zmizelých. V jihozápadní části města, stranou od všeho dění, najdete posvátný klid židovského hřbitova, třetího největšího v republice. V informačním centru si objednejte prohlídku čtvrti, místní průvodkyně je studnicí vědění!

Mikve

Perfektně zachovalou židovskou rituální lázeň s přírodní pramenitou vodou najdete ve sklepě jednoho z nejstarších domů v židovské čtvrti naproti synagoze maior. V lázni se očišťovali všichni zbožní Židé v předvečer šabatu a dalších židovských svátků. Prohlédnout si ji můžete v rámci prohlídky synagogy.

Obecní dům

Zajímá vás židovská historie? Navštivte boskovický židovský obecní dům se stálou expozicí Židovské čtvrti v ČR. Seznámíte se s různými židovskými čtvrtěmi u nás, jejich historií i běžným životem v ghettu. Na návštěvnické centrum v přízemí navazuje místnost, která přibližuje původní vzhled bytu rabína a pekárny macesů. V obecním domě bývala umístěna také kancelář židovské obce a školní učebna.

Synagoga Boskovice

Synagogy stály v Boskovicích původně tři, dnes už stojí pouze synagoga maior. Byla postavena v roce 1639 a prošla několika přestavbami. Dnešní podobu získala po celkové rekonstrukci v roce 2001. Již na první pohled vás zaujme bohatá a mimořádně hodnotná dekorativní výmalba klenby a stěn, kterou tvoří hebrejské liturgické texty. Interiérová výstava vás seznámí s historií židovského obyvatelstva v Boskovicích. Tajemnou a magickou atmosféru synagogy si nejlépe vychutnáte při některém z koncertů, které se zde občas konají.

Židovský hřbitov

Boskovický židovský hřbitov patří mezi nejrozsáhlejší židovské hřbitovy u nás, na ploše 1, 5 ha se nachází téměř 2 500 náhrobků! Nejstarší pocházejí z konce 17. století.  Projděte se mezi náhrobky a nechte se unést tajemnou atmosférou. Součástí hřbitova je márnice, v níž se nalézá kamenná pokladnička a dvě kamenné desky s hebrejskými texty a chronogramy. Prohlídku márnice vám zařídí v Muzeu Boskovicka.

Löw-Beerovy vily ve Svitávce

Že vám jméno Löw-Beer zní povědomě? Greta Löw-Beerová, provdaná Tugendhatová, společně se svým manželem Fritzem nechala postavit brněnskou vilu Tugendhat, dnešní památku UNESCO. Rodina židovských německých průmyslníků Löw-Beerů se na přelomu 19. a 20. století výrazně podílela na rozvoji textilního průmyslu na Moravě. Vybudovali také několik reprezentačních vil, z nichž dvě se nachází právě ve Svitávce, kde rodina nějaký čas žila. Velká vila je stavbou téměř zámeckého charakteru s barokními a klasicistními prvky, malá vila pak půvabným příměstským letohrádkem.

bottom of page